Tổng giá trị nợ xấu của ngân hàng Sacombank lên tới bao nhiêu?

Tổng giá trị nợ xấu của ngân hàng Sacombank ước tính lên tới 59,426 tỷ đồng (chiếm 29,9% tổng dư nợ) theo VCBS, nếu cộng cả số dư nợ xấu đã bán cho VAMC và một số khoản phải thu xấu từ Ngân hàng Phương Nam.

Về thực trạng tổng giá trị nợ xấu của ngân hàng Sacombank, theo đánh giá của VCBS vẫn còn nhiều thử thách. Tại thời điểm 31/12/2016, số dư nợ xấu báo cáo tại ngân hàng này là 13.745 tỷ đồng (chiếm 6,9% tổng dư nợ). Nếu cộng cả số dư nợ xấu đã bán cho VAMC và một số khoản phải thu xấu từ Ngân hàng Phương Nam (đang được ghi nhận là nợ tiêu chuẩn), ước tính tổng giá trị nợ xấu của Sacombank là 59.426 tỷ đồng (chiếm 29,9% tổng dư nợ).

Ngoài ra, phần dự thu lãi đang được khoanh vùng và dự kiến phân bổ trong các năm tới là 20.387 tỷ đồng.

Tổng giá trị nợ xấu của ngân hàng Sacombank
Tổng giá trị nợ xấu của ngân hàng Sacombank

Theo đánh giá của VCBS, đề án được thông qua đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình tái cơ cấu của Sacombank. Theo đó, nội dung đề án bao gồm các phương án “khá ưu đãi” cho Sacombank so với đa số ngành ngân hàng (một số phương án thậm chí vẫn đang được thảo luận tại Quốc hội theo dự thảo luật mới) cho thấy sự hỗ trợ khá lớn từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng này.

Bên cạnh đó, phương án bán nợ theo giá trị thị trường, và bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi so với mức đáy của năm 2012-2013 có thể đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu tại Sacombank.

Ngân hàng chính thức chấm dứt thời gian chờ đợi (1,5 năm từ tháng 10/2015), để bắt tay vào quá trình tái cơ cấu. Các động thái gần đây cho thấy quyết tâm khá rõ từ phía ban lãnh đạo ngân hàng: đặt kế hoạch thực hiện trích lập nhanh trong vòng 3 năm đầu, thành lập trung tâm xử lý nợ để tập trung nợ xấu trên toàn hệ thống về HSC, hoạt động tìm kiếm đối tác để bán và xử lý tài sản đảm bảo đã được khởi động từ năm 2016…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *