Vietcombank lọt vào top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất

Vừa qua, trong buổi lễ trao giải top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Vietcombank là ngân hàng đứng đầu trong chuỗi các ngân hàng có tên trong danh sách.

Bảng xếp hạng top 50 doanh nghiêp kinh doanh hiệu quả nhất này do tạp chi Nhịp cầu đầu tư khảo sát thông qua phương pháp đo lường khoa học, theo tiêu chuẩn quốc tế với sự cố vấn của các chuyên giá trong nước và nước ngoài huyên gia từ Trường Kinh doanh Havard (Mỹ), Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Investment Group (VIG), Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Capital Partners (VCP)

Danh sách top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất này
Danh sách top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất này

Danh sách top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất này dựa trên các khảo sát và xếp hạng niêm yết cổ phiếu có thành tựu lớn trong hoạt động kinh doanh ,khuyến khích các doanh nghiệp quản trị hiệu quả và có chiến lược đưa doanh nghiệp tăng trưởng bền vững; tìm kiếm những gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và tư duy đột phá.

Danh sách top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất này được hội đồng đánh giá ở 3 tiêu chí gồm: doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 1.500 tỷ đồng trở lên; doanh thu 3 năm liên tiếp từ 250 tỷ đồng trở lên; lợi nhuận sau thuế 3 năm liên tiếp từ 25 tỷ đồng.

Theo Vietcombank, ở vòng xếp hạng, tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư là tiêu chí mới. Kết quả bảng xếp hạng d anh sách top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất nàynăm nay phụ thuộc vào hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 3 năm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 3 năm. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ do thị trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *