Vinamilk đứng đầu giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 3/7/2017 vừa qua, Forbes Việt Nam đã công bố danh sách giá trị thương hiệu trong đó Vinamilk đứng đầu giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam trị giá hơn 1,7 tỷ USD, chiếm hơn 30% trên tổng giá trị 5,4 tỷ USD của 40 thương hiệu.

Vinamilk đứng đầu giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam
Vinamilk đứng đầu giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam

Đây là năm thứ hai mà Vinamilk đứng đầu giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam cụ thể giá trị thương hiệu tăng 13% so với năm ngoái và gấp đôi giá trị thương hiệu của vị trí đứng thứ 2

Trong danh sách 40 công ty có giá trị lớn nhất Việt Nam lần này, nhóm doanh nghiệp hàng tiêu dùng chiếm số lượng áp đảo, xếp sau là nhóm tài chính – ngân hàng và cuối cùng là công nghệ – viễn thông. Mặc dù hầu hết doanh nghiệp nổi bật trên thị trường hiện nay đều góp mặt trong danh sách, những doanh nghiệp có mặt trong danh sách không phải toàn bộ là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiêp Nhà nước lớn tại Việt Nam, mà đánh giá chỉ dựa trên những doanh nghiệp có số liệu tài chính minh bạch.

Vinamilk đứng đầu giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam
Vinamilk đứng đầu giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam

Phương pháp đánh giá của Forbes tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. Sau khi lập danh sách sơ bộ hơn 80 doanh nghiệp có thương hiệu, Forbes Việt Nam tính toán thu nhập trước thuế và lãi vay, sau đó xác định giá trị đóng góp của tài sản vô hình. Giá trị thương hiệu chung được xác định dựa trên chỉ số P/E (hệ số giữa giá thị trường và thu nhập ròng trên mỗi cổ phần mà thương hiệu mang lại) trung bình ngành. Với công ty chưa niêm yết sẽ được so sánh với công ty cùng ngành, cùng quy mô để xác định giá trị thương hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *